Facebook | Twitter | Instagram


Transport zwłok do Polski
Sprowadzenie zwłok oraz szczątek z zagranicy to w wielu państwach wieloletni zwyczaj. międzynarodowy transport zwłok Pewne religie zauważają to jako postać szacunku dla zmarłych, w trakcie gdy inni uznają to za akt braku szacunku. Sprowadzanie zwłok i szczątków z odmiennych krajów może pokazać szacunek ważny dla zmarłych, natomiast może być to kosztowne, długookresowe i kontrowersyjne. Ostatecznie wybór polega na oddaniu czci zmarłym i umożliwieniu innym przejścia żałoby. Transport zwłok Niemiec pozwala dodatkowo na upamiętnienie zmarłych w sposób dla nich ważny. Jest to możliwość na uczczenie ich pamięci i wyborów życiowych, a równocześnie sprowadzenie ich do domu. Niektórzy widzą w tym sposób na ofiarowanie hołdu kulturze oraz religii zmarłego. Sprowadzanie zwłok z zagranicy to sposób na wyrażenie miłości i szacunku dla bliskiej osoby w wyjątkowy sposób. Niektórzy ludzie mogą czuć się nieswojo honorując w ten sposób śmierć cudzoziemca, więc należy go stosować tylko wtedy, gdy rodzina i przyjaciele mogą pomóc. Obdarzanie czci komuś, kto żył poza granicami kraju nie zawsze jest przez każdych poważane, szczególnie, jeżeli w chwili śmierci zamieszkiwał w tym kraju. Sprowadzanie zwłok z zagranicy może być sposobem na wyróżnienie zmarłych w sposób dla nich istotny. Szczątki osób, które zamieszkiwały za granicą, mogą być transportowane do kraju ojczystego w celu stosownego pochówku lub kremacji. Daje też rzadką szansę do pochówku z ludźmi innych ras oraz religii. Jest to przede wszystkim ważne dla osób o przeróżnym pochodzeniu etnicznym i religijnym, które nie są reprezentowane na tradycyjnych cmentarzach. Międzynarodowy transport zwłok umożliwia na ich pochówek albo kremację w stylu i z znakami religijnymi własnego kraju. Pozwala również na bardziej dobrany pochówek czy kremację szczątków, którymi nie opiekowała się rodzina zmarłego. Natomiast koszty transportu zwłok z Niemiec ponosi ubezpieczyciel, gdy go nie ma, to rodzina nieżyjącego. Także pojazdy przeznaczone do transportu zwłok muszą spełnić niesłychanie restrykcyjne wymagania techniczne i higieniczne.

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.